نام پلن مکان تبلیغات سایز پلن قیمت (تومان)
A1 بالای سایت ۴۶۸×۶۰ 50000
A2 بالای تمام پست ها ۴۶۰×۶۰ 35000
A3 بلوک چپ ۱۲۰×۲۴۰ 15000
A4 در ادامه مطالب ۴۶۰×۶۰ 10000
AT تبلیغات متنی - 5000

ماهواره جیبی برای اندروید
لینک دانلود
ماهواره جیبی برای اندروید
لینک دانلود